Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele behandelwijze die zich richt op het opsporen en behandelen van bewegingsbeperkingen die het lichaam in zijn gezond functioneren belemmeren. Manueel wil zeggen met de handen: de handen zijn het enige gereedschap waar de osteopaat gebruik van maakt. Met deze voert de osteopaat mobilisaties uit op de verschillende structuren van het lichaam.

Hoe werkt Osteopathie?

In het lichaam vinden voortdurend een groot aantal bewegingen plaats, deels bewust deels onbewust. Alle systemen in het lichaam werken hieraan mee. Als een structuur binnen het lichaam niet goed kan bewegen dan beïnvloedt dat meestal ook de rest van het lichaam. Zo ontstaan klachten.
Om gezond te kunnen functioneren moet het lichaam dus kunnen bewegen. Met deze bewegingen wordt niet alleen bedoeld het voortbewegen van de mens, maar ook alle bewegingen die onwillekeurig binnen het lichaam plaatsvinden, de beweging van cellen, weefsels, organen, lichaamsvloeistoffen (bloed, lymfe, hersenvocht).
Tijdens het onderzoek gaat de osteopaat op zoek naar bewegingsbeperkingen in het lichaam. Om deze op te sporen onderzoekt zij niet alleen de regio waar een klacht ervaren wordt, maar het hele lichaam. Zo gaat zij op zoek naar de oorzaak van een klacht.
Bij de behandeling richt zij zich op die delen en structuren die een klachtenpatroon in stand houden. Zodoende kan het zijn dat de osteopaat op een andere plaats behandelt dan waar de klacht ervaren wordt. Op die manier werkt de osteopaat op de oorzaak van een klacht, waardoor het lichaam in staat wordt gesteld zijn gezonde balans terug te vinden. Omdat het lichaam daarvoor tijd nodig heeft volgen de behandelingen niet kort op elkaar, maar om de 2 tot 8 weken.